Aralutiro Jeevada Geleya

Leave a comment

Friday, March 23, 2007 by Nandu

Aralutiru Jeevada Geleya, Snehada Sinchnadalli
Baadiru Snehada Hoove, Premada Bandhanalli
Manasalle Irali Bhaavane
Midiyutirali Mouna Veene, Heege Summane
Aralutiru Jeevada Geleya

Hakkiyu Haadide, Tanna Hesaranu Helade
Sampige Beeride Kampanu, Yaarigu Kelade
Beesuva Gaaliya Hakkiya Haadina, Nantige Hesarina Hongilla
Namageke Adara Yochane
Beda Geleya Nantige Hesaru, Yaake Summane
Aralutiru Jeevada Geleya

Maatige Meerida Bhavada Seletave Sundara
Nalumeyu Tumbida Manasige Baaradu Besara
Bala Daariyalu Bereyadaru Chandira Baruvanu Namma Jote
Kaanuvenu Avanalli Ninnane
Irali Geleya Ee Anubandha, Heege Summane

Aralutiru Jeevada Geleya, Snehada Sinchnadalli
Baardiru Snehada Hoove, Premada Bandhanalli
Manasalle Irali Bhaavane
Midiyutirali Mouna Veene, Heege Summane
Aralutiru Jeevada Geleya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: