Tag Archives: Ganesh

  1. Tum Shivaansh Tum Gowri Nandan Lyrics

    Leave a comment

    Monday, April 6, 2015 by Nandu

    Ganeshji Lori Tribhuvan Soye Trilok Chahe Nidra Ki Godh Samajaye Taru Pallav Megh Vriskh Van Sabko Nidra Aa Jaye Anadikal …
    Continue reading